journalistikk

2022

Memento mori. Den svenske filosofen Martin Hägglund insisterer på håpet i mørke tider Vinduet

Toleransens paradoks og demokratiets muligheter for selvsforsvar Samtiden

Når kuppmakerne går kledd i kapper Morgenbladet

Hvorfor ikke gi barn rett til å stemme? Samtiden

Felles kamp. Vår tids sprikende protestbevegelser har ett avgjørende fellestrekk: arbeidskamp, mener Nancy Fraser Klassekampen

Det er ikke «formidling» hver gang en akademiker engasjerer seg i offentligheten Samtiden

«Une bonne révolution»: Édouard Louis’ politiske paradoks Samtiden

Statistikk, stat og styringskunst Samtiden

Er kritisk teori fortsatt kritisk? Om Rett og Vold av Christoph Menke Vinduet

De økonomiske sanksjonene kan berede grunnen for en krig de er ment å skulle forhindre Samtiden

Skam, latterliggjøring og fortielse kan ha en legitim funksjon Morgenbladet

Ikke lat som om vi kan fortsette som før. Vi trenger en friere diskusjon rundt sentralbankens politiske rolle Morgenbladet

2021

Tid for åpent demokrati? Klassekampen

2020

Et (slags) forsvar for kritisk teori Morgenbladet