journalistikk

2023

Politikern bør ha større selvtillit og våge mer i møte med vår tids uro Morgenbladet

Alternativet til alternativet Klassekampen

Realisme i krig og fred Samtiden

Hvit vold og hvite nordmenn Vinduet

Til Davos for å oppgradere programvaren Samtiden

Folkets suverenitet Klassekampen

2022

Makt og samhandling. Om Maktens nervetråder: Politiske kulturer i Europa fra middelalderen til andre verdenskrig av Hans Jacob Orning & Kai Østberg Klassekampen

Striden om USAs høyesterett illustrerer en dyp skepsis mot å gi folk flest mer politisk innflytelse Morgenbladet

Memento mori. Den svenske filosofen Martin Hägglund insisterer på håpet i mørke tider Vinduet

Toleransens paradoks og demokratiets muligheter for selvsforsvar Samtiden

Når kuppmakerne går kledd i kapper Morgenbladet

Hvorfor ikke gi barn rett til å stemme? Samtiden

Felles kamp. Vår tids sprikende protestbevegelser har ett avgjørende fellestrekk: arbeidskamp, mener Nancy Fraser Klassekampen

Det er ikke «formidling» hver gang en akademiker engasjerer seg i offentligheten Samtiden

«Une bonne révolution»: Édouard Louis’ politiske paradoks Samtiden

Statistikk, stat og styringskunst Samtiden

Er kritisk teori fortsatt kritisk? Om Rett og Vold av Christoph Menke Vinduet

De økonomiske sanksjonene kan berede grunnen for en krig de er ment å skulle forhindre Samtiden

Skam, latterliggjøring og fortielse kan ha en legitim funksjon Morgenbladet

Ikke lat som om vi kan fortsette som før. Vi trenger en friere diskusjon rundt sentralbankens politiske rolle Morgenbladet

2021

Tid for åpent demokrati? Klassekampen

2020

Et (slags) forsvar for kritisk teori Morgenbladet